top of page

CONTACT HOUDEN MET EEN LANGDURIGE ZIEKE MEDEWERKER


De Wet Verbetering Poortwachter en de Arboarts schrijven voor dat je als leidinggevende regelmatig contact moet onderhouden met een zieke medewerker. Vaak gaat het dan om telefonisch contact of de gebruikelijke kop koffie.


Het is in ieder geval geen goed idee om geen initiatief te nemen. Door niets te laten horen kan de medewerker zich vergeten en eenzaam voelen. Daarnaast kan de medewerker zich ook gaan schamen. Hierdoor wordt de afstand tot de werkvloer alleen maar groter.


Het is evenmin verstandig om alleen contact te hebben om te vragen over re-integratie en terugkeer naar het werk. Hierdoor kan de zieke medewerker extra druk ervaren. Dus laat oordelen en vragen over het werk achterwege indien daar geen aanleiding toe is.


HOE DAN WEL?


Maak vooraf een afspraak wanneer je de zieke medewerker belt zodat deze zich hierop kan voorbereiden. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. Zo zal het contact ervoor zorgen dat de medewerker zich gehoord en serieus genomen voelt. Stuur een bloemetje of een kaartje vanuit de collega’s als contact nog even niet mogelijk is. Is het contact moeizaam door een conflict dan kan een externe HR professional of een vertrouwenspersoon ook het contact onderhouden.

bottom of page