top of page

TIJDELIJKE MAATWERKREGELING DUURZAME INZETBAARHEID


De tijdelijke subsidie MDIEU (maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden) is de komende tijd ook beschikbaar voor bedrijven. De subsidie kan aangevraagd worden om activiteiten te ondernemen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Daarnaast kan een deel van de subsidie ook gebruikt worden voor medewerkers die, ondanks alle inspanningen toch niet kunnen blijven werken tot hun pensioen.


Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient er een bedrijfsanalyse te worden gemaakt en een daarop aansluitend activiteitenplan inclusief begroting te worden opgesteld. Op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is meer informatie hierover te vinden.


Uiteraard is het mogelijk om de voorbereiding voor de subsidieaanvraag geheel in eigen beheer te doen maar het is ook mogelijk om hierbij hulp van specialisten, zoals van OAZ in te schakelen. De komende tijd ondersteun ik het team van OAZ bij het opstellen en beoordelen van subsidieaanvragen voor de MDIEU.

bottom of page