top of page

VAN ONGEWENST NAAR GEWENST GEDRAG


Onlangs heeft minister Wiersma ontslag genomen na nieuwe meldingen omtrent zijn (ongewenste) gedrag. Daarmee ziet de VVD een gewaardeerd en talentvol medewerker vertrekken. Opvallend is de berichtgeving dat men al voor het aantreden van Wiersma op de hoogte was van de ‘problemen’ met zijn gedrag. De vraag is waarom dit niet heeft geleid tot een aanpassing hiervan.


De laatste tijd komen er steeds vaker berichten over ongewenst gedrag van leidinggevenden in de media. Is dat omdat het gedrag van leidinggevenden nu opeens ongewenst is geworden of zou het komen omdat de norm over gewenst gedrag de laatste tijd aan verandering onderhevig is? Ik denk dat vooral dat laatste aan de orde is.


En wat doen werkgevers daarmee? Wachten tot dat er meldingen van ongewenst gedrag van leidinggevenden zijn gedaan? Of gaan ze proactief aan de slag om hun leidinggevenden te helpen om met de nieuwe normen om te gaan. Bij afwachten loop je de kans om waardevolle medewerkers kwijt te raken. En het gevolg van de negatieve aandacht kan zijn dat er ook steeds minder mensen bereid zijn om een leidinggevende functie te aanvaarden.


Daarom is het tijd om in actie te komen. Zorg als werkgever dat er preventief aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Breng de risico’s in kaart, geef medewerkers voorlichting en train leidinggevende opdat werknemers gewenst gedrag kunnen laten zien op de werkvloer

bottom of page